Privacy verklaring SNC’14


Privacyverklaring  - Slenaken Noorbeek Combinatie 2014 (SNC ’14)

SNC ‘14 neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus en zet zich ervoor in dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

1) Wat is het doel van onze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring beoogt om u duidelijke uitleg te verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens uw interactie met ons en over wat uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn.

2) Wie is SNC ’14?

Voetbalvereniging Slenaken Noorbeek Combinatie 2014, afgekort SNC ’14

Accommodatie:                                 Accommodatie:

Sportcomplex Slenaken                    Sportcomplex Noorbeek

Planckerweg 3                                   Brigidastraat 17

6277 NV, Slenaken                           6255 AW, Noorbeek

3) Bij wie kunt u terecht over privacygerelateerde vragen?

Mark Lennarts (Secretaris)
Engelsdalstraat 21
6277 NG Slenaken

secretariaat@snc14.nl

4) Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de leden- en sponsoradministratie in relatie tot voetbal gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten die vanuit de voetbalvereniging SNC ’14 worden geïnitieerd.

Voorbeelden van voetbal gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten zijn:

 • - Registratie lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 • - Registratie speler en of kader in Sportlink;
 • - Teamindeling op basis van leeftijden;
 • - (team) foto voor plaatsing op website SNC ’14, bij de jeugd ook plaatsing op de website van BMR;
 • - Correspondentie bij training- en wedstrijdinformatie;
 • - Contributie inning. Hiervoor wordt overigens een apart Standaard Europese incasso machtigingsformulier ter beschikking gesteld;
 • - Uitnodiging seizoensopening en of –afsluiting;
 • - Uitnodiging (leden)vergaderingen/bijeenkomsten of vereningingsmededelingen;
 • - Uitnodiging deelname Voetbal 3-daagse;
 • - Uitnodiging deelname Techniektraining;
 • - Uitnodiging deelname Tour-, EK- en WK-spel;
 • - Uitnodiging deelname kienavond;
 • - Uitnodiging winterwandeling;
 • - Andere activiteiten als boven vermeld.

5) Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden verstrekt aan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) voor de registratie van uw lidmaatschap bij de bond, mits u spelend lid of onderdeel van het kader bent. Daarnaast deelt SNC ’14 uw gegevens met onze samenwerkingspartner BMR te Mheer wanneer uw kind deel uitmaakt als spelend lid of als u als kader deel uitmaakt van de gezamenlijke jeugdafdeling. Alleen die gegevens worden gedeeld die nodig zijn voor de teamindeling op basis van leeftijden, correspondentie bij training- en wedstrijdinformatie en of uitnodigingen voor voetbal gerelateerde zaken. 

6) Maakt de website van SNC ’14 gebruik van cookies?

De website van SNC ’14 maakt geen gebruik van cookies 

7) Verstuurt SNC ’14 nieuwsbrieven?

SNC ’14 verstuurd geen digitale nieuwsbrief waar u zich voor kunt aanmelden 

8) Hoe lang bewaart SNC ’14 uw persoonsgegevens?

SNC’14 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

9) Hoe gaat SNC ’14 om met inzage en correctie?

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kan u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

10) Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

SNC ‘14 bewaart uw persoonsgegevens veilig met gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen.

11) Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over de wijze waarop SNC ‘14 omgaat met uw persoonsgegevens, neem dat contact op met onze secretaris van SNC ’14. De contactgegevens vindt u hierboven. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

12) Actualiseert SNC ’14 de privacyverklaring?

SNC ’14  kan de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.  U moet deze privacyverklaring van tijd tot tijd raadplegen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens als u onze website bezoekt. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018