Update: COVID virus


Beste sportvrienden,

Gisteren zijn we, in verband met de verspreiding van het Corona virus door de regering geconfronteerd met een aantal ingrijpende maatregelen die het hele maatschappelijke leven op zijn kop zetten. Meteen na de persconferentie kwam de discussie op gang of nou alle activiteiten gecanceld moesten worden of dat er toch nog mogelijkheden waren om bepaalde activiteiten toch te laten doorgaan.

Gezien de ernst van de situatie is het van eminent belang om hier zeer prudent mee om te gaan. We hebben telefonisch contact gehad met trainer en mensen van de technische commissie en hebben nagevraagd hoe men in onze omgeving invulling gaf aan de afgekondigde maatregelen. Dat heeft geleid tot de conclusie dat voorlopig alle trainingen en wedstrijden opgeschort worden, zowel voor de jeugd, de dames als de heren.

Het is vervelend, maar wel begrijpelijk. Duidelijk blijkt dat de maatregelen ook kunnen rekenen op draagvlak bij de bevolking. We hopen uiteraard dat we dit probleem snel achter ons kunnen laten, maar verkeren daaromtrent in onzekerheid. Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij jullie daarover informeren.

Tenslotte: ook de geplande kienavond is geschrapt en wordt wellicht op een later tijdstip ingehaald.

Groetjes,
Jean Demollin
Voorzitter SNC’14