Jeugd


Beste lid/ouder, Bijgevoegd zijn de voorlopige teamindelingen voor de najaarsreeks 2018. Overzicht teams najaarsreeks 2018 De indeling van de teams is tot stand gekomen in overleg met én op basis van reacties van de leiders/trainers van de diverse teams. Deze reacties zijn aanleiding geweest om de eerste indeling nog eens kritisch tegen het licht te houden en op onderdelen aan te passen. Uiteindelijk is in de jeugdcommissie van donderdag 14 juni jl. bijgevoegde voorlopige indeling vastgesteld. Voorlopig betekent ook dat er nog iets kan wijzigen in de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen 2018/2019. Dit kan door nieuwe aanmeldingen, maar ook door het alsnog stoppen van spelers (liever niet). Het kan ook zijn dat spelers zich sneller of juist langzamer ontwikkelen en daardoor in een hoger of lager team worden ingedeeld. In de winterperiode bekijkt de jeugdcommissie in samenspraak met de leiders/trainers opnieuw de teamsamenstellingen. Óók dat kan aanleiding zijn om spelers in een ander team in te delen. Wij vragen de ouders en spelers hiermee rekening te houden en vragen begrip voor deze situatie. Hebben jullie nog vragen naar aanleiding van deze voorlopige teamindelingen, dan stuur een mail naar renesangers@hotmail.com. De jeugdcommissie zal dan zo spoedig mogelijk hierop terugkomen en […]

Voorlopige teamindeling jeugd najaar 2018


Beste spelers en ouders, Het einde van het seizoen nadert alweer met rasse schreden. Wij als jeugdcommissie van SJO BMR/SNC’14 zijn al bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen 2018/2019. Met dit schrijven willen wij een paar zaken nogmaals onder jullie aandacht brengen. Iedere jeugdspeler die zich niet voor 27 mei van dit jaar heeft afgemeld als spelend lid is de volledige contributie verschuldigd over het volgend seizoen 2018/2019. Als je aan het seizoen begint, maak je het volledige voetbalseizoen af. Een seizoen duurt van augustus tot en met half juni van het daarop volgende jaar. Voetbal is een teamsport! Als je tussentijds stopt dupeer je daarmee het team, de trainers / leiders en de vereniging. Samenstelling van de jeugdteams vindt plaats door de jeugdcommissie in overleg met de trainers / leiders. De jeugdcommissie kan in samenspraak met de trainers / leiders indien daarvoor gegronde redenen zijn (zoals: tussentijds instroom / uitstroom spelers, wijzigingen in het aantal spelers per team of de persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden van de spelers) gedurende het seizoen spelers in een hoger / lager team indelen. Respecteer aanwijzingen van het jeugdkader, trainers / leiders. Ze hebben het beste met de kinderen voor! Beperk afmeldingen voor […]

Voorbereidingen seizoen 2018/2019