Voorbereidingen seizoen 2018/2019


Beste spelers en ouders,

Het einde van het seizoen nadert alweer met rasse schreden. Wij als jeugdcommissie van SJO BMR/SNC’14 zijn al bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen 2018/2019. Met dit schrijven willen wij een paar zaken nogmaals onder jullie aandacht brengen.

  • Iedere jeugdspeler die zich niet voor 27 mei van dit jaar heeft afgemeld als spelend lid is de volledige contributie verschuldigd over het volgend seizoen 2018/2019.
  • Als je aan het seizoen begint, maak je het volledige voetbalseizoen af. Een seizoen duurt van augustus tot en met half juni van het daarop volgende jaar. Voetbal is een teamsport! Als je tussentijds stopt dupeer je daarmee het team, de trainers / leiders en de vereniging.
  • Samenstelling van de jeugdteams vindt plaats door de jeugdcommissie in overleg met de trainers / leiders.
  • De jeugdcommissie kan in samenspraak met de trainers / leiders indien daarvoor gegronde redenen zijn (zoals: tussentijds instroom / uitstroom spelers, wijzigingen in het aantal spelers per team of de persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden van de spelers) gedurende het seizoen spelers in een hoger / lager team indelen.
  • Respecteer aanwijzingen van het jeugdkader, trainers / leiders. Ze hebben het beste met de kinderen voor!
  • Beperk afmeldingen voor trainingen en wedstrijden tot een minimum, je bent immers lid van een team. Houd het ook leuk voor je vrienden en vriendinnen!
  • Als je niet kunt komen heb je zelf de plicht, met opgaaf van reden, je bij de trainer / leider persoonlijk, maar ook tijdig, af te melden; dus niet via via en vooral niet op het laatste moment, want dan kunnen de trainers / leiders ook niets meer regelen.

Een goede discipline en respect zijn basisvoorwaarden voor iedere speler, leider /trainer en andere vrijwilligers in onze vereniging.
Het complete jeugdreglement, jeugdhandboek en gedragsregels van de SJO BMR/SNC’14 zijn terug te vinden op www.bmr.nl of www.snc14.nl.

15 mei 2018
Jeugdcommissie SJO BMR/SNC’14