Opzeggen lidmaatschap / stoppen midden in het seizoen


Beste spelers, ouders en/of verzorgers,

Voetballen is een teamsport. Als je aan het seizoen begint, maak je het seizoen ook af!

Helaas constateert de jeugdcommissie steeds vaker dat spelers net voor aanvang van de competitie in augustus, in de winterstop of gedurende competitiereeks stoppen met voetballen. Kennelijk wordt het als normaal ervaren om zomaar op ieder willekeurig moment te stoppen met voetballen, maar dat is het natuurlijk niet! Voetballen is een teamsport. Als je aan het seizoen begint, maak je het seizoen ook af!

De jeugdcommissie wil tijdig voor aanvang van het seizoen weten of spelers stoppen. Daarmee wordt voorkomen dat we naderhand teams noodgedwongen moeten terugtrekken, medespelers niet meer kunnen voetballen, de jeugdcommissie (ook vrijwilligers!) met veel extra werk wordt opgezadeld en de vereniging nodeloze kosten maakt en boetes krijgt van de KNVB vanwege het terugtrekken van een team of niet kunnen spelen van wedstrijden.

Wat verwachten wij van jullie?
Iedereen die voornemens is te stoppen na dit seizoen en dus niet meer wil voetballen in het seizoen 2017/2018 maakt dit kenbaar uiterlijk op 20 mei 2017 door een mail te sturen naar: bmrsnc14@gmail.com. Vermeld in deze e-mail je naam en eventuele reden van stoppen.

Waarom wil de jeugdcommissie dat uiterlijk 20 mei a.s. weten?
Op 1 juni 2017 moet de jeugdcommissie de KNVB informeren met hoeveel teams in de diverse jaargangen en in welke klasse de teams van BMR/SNC’14 in het nieuwe seizoen 2017/2018 deelnemen aan de competitie.

Wat als je niet opzegt op uiterlijk op 20 mei a.s.?
Is door de jeugdcommissie geen opzegging/afmelding ontvangen op 20 mei a.s., dan gaan wij er vanuit dat je volgend seizoen spelend lid bent bij de jeugd van BMR/SNC’14. Dit betekent óók dat je het seizoen van augustus tot en met mei van het daarop volgend jaar afmaakt en niet tussentijds stopt met voetballen.

Te laat (nà 20 mei 2017) of in het geheel niet opzeggen, houdt in dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd en de volledige contributie van de desbetreffende vereniging dient te worden voldaan over het nieuwe seizoen. Hier zal streng op worden toegezien.

Hebben jullie naar aanleiding van deze mail vragen, stuur deze dan naar het jeugdsecretariaat bereikbaar op bmrsnc14@gmail.com. Wij zullen de vragen dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op jullie begrip en medewerking in dezen.
Deze mail kun je teruglezen op de websites van BMR en SNC’14.

Met sportieve groet,

René Sangers
Voorzitter jeugdcommissie BMR/SNC’14
T. 06-51148863